Koło Naukowe Matematyków UŚ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM

XXXIV SMS' Session
Game Theory

Szczyrk, 14th - 16th June 2013

Tematyka sesji obejmuje teorię gier. Tematem referatu może być na przykład:

Równowaga Nasha [Temat zarezerwowany]
Teoria gier w grach - granice aparatu matematycznego
Strategie wygrywające w grach rozrywkowych
Grać czy nie grać? Teoria gier dla obracających pieniędzmi
O graczach racjonalnych. Popularne nieracjonalne zachowania.
Problem złożoności w teorii gier.
Co to jest gra? Z czym to się je?
Paradoksy decyzyjne a teoria gier
Historia teorii gier
Gry iterowane

Podane wyżej tematy są, jak widać, bardzo ogólne - jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej, skontaktuj się z Mateuszem Szymańskim.

Referat studencki powinien trwać około 20 minut. Jeśli to dla Ciebie za mało - popertraktujemy;)
last update: 30.05.2013

Contact:

Students' Mathematical Society of the University of Silesia
(Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl