Koło Naukowe Matematyków U¦ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM

XXXVIII SMS' Session
Mathematics and Physics

Szczyrk, 8th - 10th May 2015

Participants
dr hab. Włodzimierz Fechner
Martyna Biskup
Hanna Ćmiel
Krzysztof Granek
Krzysztof Grzanka
Sebastian Haratyk
Marcin Jenczmyk
Paweł Klimasara
Marta Mikołajczyk
Agnieszka Morawiecka
Sara Mróz
Łukasz Rak
Monika Stanisławska
Magdalena Wnętrzak- Uniwersytet ¦l±ski, Katowice
- high school

last update: 02.09.2018

Contact:

Students' Mathematical Society of the University of Silesia
(Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl