Koło Naukowe Matematyków U¦ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM
‹‹‹‹Jolanta Marzec        Joanna Napiórkowska-Sitko››››

Grzegorz Mo¶

Grzegorz Mo¶

email: g.mos@knm.katowice.pl


Contact:

Students' Mathematical Society of the University of Silesia
(Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl