Koło Naukowe Matematyków U¦ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM

VIII SMS' Session
Discrete Mathematics, History of Mathematics

Zarzecze, 22nd - 25th November 2000

Participants
dr Marek Szyjewski
Tomasz Bielaczyc
Barbara Grażyna Bromboszcz
Włodzimierz Fechner
Paweł Gładki
dr Adam Kolany
Michał Kolany
Tatiana Korzeniowska
Rafał Kucharski
Anna Kula
Zbigniew Krzystolik
Anna Nawrat
Krzysztof Ole¶
Joanna Pawłowska
Rafał Pierzchała
Tomasz Przebieracz
Justyna Stefaniak
Radosław Wieczorek
Żywilla Wcisło
Michał Wojtylak
Jacek Wolak
Justyna Woszczek

last update: 17.01.2011

Contact:

Students' Mathematical Society of the University of Silesia
(Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl