Koło Naukowe Matematyków UŚ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM

XXXV SMS' Session
The History of Mathematics

Szczyrk, 18th - 20th October 2013

Propositions of topics:

The birth of set theory
Galois the Genius
Cantor's set
Three Greek Problems
False (or not) proofs of the Great Fermat Theorem
Carl Friedrich Gauss
Complex numbers for the first time
Mathematics in ancient times
Beginnings of functional analysis in Lwow
Asian mathematics
The birth of calculus
History of the Dzeta-Riemann function
History of Brouwer's fixed point theorem
Paul Erdos' conjenctures
Evolution of the notion of integral
Polish school of functional equations
The continuum hipothesis
Road to the Central Limit Theorem
Solving equations
Computer, cyphers, Enigma, Turing machine
Development of the notion of a cardinal number
Solutions of the Cauchy equation, other than y=cx.

Proposed literature (courtesy of Ania Zw.):

 • Amir D. Aczel - "Wielkie Twierdzenie Fermata. Rozwiązanie zagadki starego matematycznego problemu". Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 • Martin Aigner, Gunter M. Ziegler - "Dowody z Księgi", PWN, Warszawa 2002.
 • Jorg Bewersdorff - "Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective", AMS, Rhode Island 2010.
 • Nicolas Bourbaki - "Elementy historii matematyki", PWN, Warszawa 1980.
 • Bill Bryson - "Krótka historia geniuszy. Nauka, wielkie odkrycia i ludzie, którzy patrzyli dalej i widzieli więcej", Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - "Bezmiar matematycznej wyobraźni", Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - "Diamenty matematyki". Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - "Królowa bez Nobla. Rozmowy o matematyce", Demart, Warszawa 2013.
 • Richard Courant, Herbert Robbins - "Co to jest matematyka?", PWN, Warszawa 1962.
 • Tony Crilly - "50 teorii matematyki, które powinieneś znać", PWN, Warszawa 2009.
 • John Derbyshire - "Obsesja liczb pierwszych. Bernhard Riemann i największy nierozwiązany problem w matematyce", Wydawnictwo Nakom, Poznań 2009.
 • Roman Duda - "Lwowska szkoła matematyczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Jarosław Górnicki - "Okruchy matematyki", PWN, Warszawa 2009.
 • Marek Grajek - "Enigma. Bliżej prawdy", Rebis, Poznań 2007.
 • Elaine McKinnon Riehm, Frances Hoffman - "Turbulent Times in Mathematics. The Life of J.C. Fields and the History of the Fields Medal", AMS, Rhode Island 2011.
 • Charles M. Grinstead, William P. Peterson, J. Laurie Snell - "Probability Tales", AMS, Rhode Island 2011.
 • Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz - "Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka", Oficyna Wydawnicza "Impuls", Gdańsk 2009.
 • Morris Kline - "Mathematics for the Nonmathematician", Dover ublications Inc., Nowy Jork, reprint wydania z 1967.
 • Marek Kordos - "Wykłady z historii matematyki", WSiP, Warszawa 1994.
 • Kazimierz Kuratowski - "Notatki do autobiografii", Czytelnik, Warszawa 1981.
 • Kazimierz Kuratowski - "Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970", Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 • Maurice Mashaal - "Bourbaki. A Secret Society of Mathematicians", AMS, Rhode Island 2006.
 • Jerzy Mioduszewski - "Ciągłość. Szkice z historii matematyki", WSiP, Warszawa 1996.
 • Leonard Mlodinow - "Matematyka niepewności. Jak przypadki wplywają na nasz los", Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
 • Paolo Ribenboim - "Mała księga wielkich liczb pierwszych", WNT, Warszawa 1997.
 • Anne Rooney - "Fascynująca matematyka", Bellona, Warszawa 2011.
 • Jacqueline Stedall - "The history of mathematics. A very short introduction", Oxford University Press Inc., Nowy Jork 2012.
 • Ian Stewart - "Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu", PWN, Warszawa 2001.
 • Ian Stewart - "Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce", Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
 • Ian Stewart - "Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki", Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Ian Stewart - "Stąd do nieskończoności. Przewodnik po krainie dzisiejszej matematyki", Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
 • Paweł Strzelecki - "Matematyka współczesna dla myślących laików", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Hugh Sebag-Montefiore, "Enigma", Świat Książki, Warszawa 2010.

  One can also check the other Oxford books from the "A very short introduction" series, including "Logic", "Game theory", "Mathematics" (by Timothy Gowers himself!), "Numbers", "Cryptography", "Probability", "Statistics".

  The literature entails both lighter and more serious books; there are positions strictly connected to history of mathematics and those which may serve as only an inspiration. One can easily tell by the titles which are which.
  last update: 01.10.2013
 • Contact:

  Students' Mathematical Society of the University of Silesia
  (Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego)
  40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
  tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl