Koło Naukowe Matematyków U¦ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM

Christmas fund-raising
6-10 December 2010


Photos

W dniach 6-10 grudnia 2010 na terenie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii U¦ zorganizowana została

zbiórka mikołajkowa.

W¶ród zebranych darów znalazły się różnorakie artykuły papiernicze i biurowe do ¶wietlicy dla dzieci (zeszyty, kredki, farby, bloki itp.), gry edukacyjne, zabawki, ¶rodki czysto¶ci oraz słodycze.

Od wła¶cicieli sklepu modelarskiego (a prywatnie - rodziców jednej ze studentek) otrzymali¶my zupełnie nowe, rewelacyjne modele (na zdjęciu) które okazały się prawdziwym przebojem.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!

Tradycyjnie organizatorem wydziałowej zbiórki było Koło Naukowe Matematyków U¦.

Dary zostały w tym roku przekazane O¶rodkowi ¶w. Jacka (Caritas Archidiecezji Katowickiej).

Zbiórka okazała się prawdziwym sukcesem, a ilo¶ć zebranych rzeczy była dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem.
‹‹‹›››

Contact:

Students' Mathematical Society of the University of Silesia
(Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl