Koło Naukowe Matematyków U¦ PL SMS
ABOUT US FOR HIGH SCHOOLS FORUM

XXXVI SMS' Session
Convolutions and transforms

Szczyrk, 16th - 18th May 2014

Uczestnicy
Mateusz Szymański [Referat: "Transformaty w służbie regularyzacji szeregów"]
Martyna Biskup
Łukasz Rak
Joanna Zwierzyńska
Adam Dobosz
Marcin Jenczmyk [Referat: "FFT i sploty w ujęciu algorytmicznym. Aplikacje w DSP"]
Magdalena Wnętrzak [Referat: "Małe co nieco o splotach. Wprowadzenie "]
Paweł Bialas [Referat: "Transformata Laplace'a"]
Michał Ksi±żek
dr hab. Włodzimierz Fechner
dr Rafał Kucharski
Jan Sowa
Krzysztof Grzanka

- Silesian University in Katowice
- high school
last update: 23.12.2014

Contact:

Students' Mathematical Society of the University of Silesia
(Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego)
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (room 524)
tel. (032) 359-20-96, email: knm@knm.katowice.pl